בוגרים‏ > ‏

פז קרן, תש"ע (2010)

שם עבודת התזה: אינטימיות ואוריינטציה למגע בקרב אמהות לפגים והיישום של פרוצדורת ה"קנגרו":

 Maternal psychological disposition with respect to intimacy and touch, and mothers’ kangaroo-care in the NICU

מנחה: פרופ' ענת שר