בוגרים‏ > ‏

שגיא דפנה, תש"ע (2010)

שם עבודת התזה: רב תרבותיות בגני ילדים? השקפות ופרקטיקות של גננות

 Multicultural education in pre-schools? teacher’s perception and practices

מנחים: ד"ר דבי גולדן וד"ר שרונה מי טל.