בוגרים‏ > ‏

שאול יהודית, תש"ע (2010)

שם עבודת התזה: תרומת המסגרת החינוכית להתפתחות היבטים מבניין וארגוניים ביכולת הנרטיבית ברוסית כ L1 ובעברית כ L2 בקרב דור שני של מהגרים מחבר העמים בארץ.

The contribution of the educational system to the development of structural and organizational aspects of narrative competence in Russian as L1 and Hebrew as L2 among second generation Russian immigrants in Israel

מנחה: ד"ר מרק ליקין