בוגרים‏ > ‏

יונס נאדרה, תשע"א (2011)

שם עבודת התזה: הבנת מושג האויב ודימוי האויב כפונקציה של גיל ושל השתייכות לאומית אצל ילדים ומתבגרים צעירים ישראלים

Comprehending concept and image of the enemy as a function of age and nationalism among Israeli children and adolescents

מנחה: פרופ' גבי סלומון