הזוכים בפרס

שנה

תואר

שם

נושא העבודה

סכום זכייה

2010/תש"ע

ד"ר

ענבל קיבנסון בר-און

חוסר פחד (נועזות) בקרב ילדים בגיל טרום-ביה"ס- הקצה הקיצוני של מימד הטמפרמנט התקרבות/נסיגה

5000.-

ד"ר

אפרת מור

אוריינות השיח במשחקי "כאילו" של ילדי גן

5000.-

2011/תשע"א

ד"ר

אורלי הרצברג

התפתחות מורפו-תחבירית ולקסיקאלית מוקדמת בקרב ילדים צעירים לקויי שמיעה דוברי עברית בעלי שתל השבלול בהשוואה לילדים בעלי שמיעה תקינה

5000.-

גב'

תימור מילר

השפעת התערבות בפתרון אנולוגיות באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה (VR) על פתרון אנלוגיות מושגיות ותפיסתיות בקרב ילדי גן

3000.-

2012/תשע"ב

ד"ר

רבקה ליפשיץ

בדיקת ציוריהם של ילדים בהקשר לאינטראקציה אם-ילד ולתפקודיהם הקוגניטיביים, במעבר מהגן לכיתה א'.

5000.-

גב'

עדי אלגלי

הקשר בין אינטראקציה אם- פעוט ומשחק סימבולי: השוואה בין משחק יחידני ומשחק זוגי עם האם

3000.-

גב'

ענאל צימרמן

תשומה לשונית לפעוטה ממיצב סוציו-אקונומי שונה - מחקר חלוץ

3000.-

ד"ר

דינה כהן

הופעת הזחילה וויסות שינה בינקות

5000.-

2013/תשע"ג

ד"ר

אסנת עטון עייני

העדפת צד מוקדמת בראשית ההזדקפות: מחקר אורך בערות ובשינה

4000.-

2014/תשע"ד

ד"ר

גנית אשל-קדמי

השפעת למידה מתווכת בסביבת מציאות מדומה תלת מימדית ומטמיעה (3D Immersive VR) במסגרת אבחון דינמי על כושר ההשתנות הקוגניטיבי של ילדים בחשיבה אנלוגית

6000.-

גב'

מורן סמואל

שינה ומאפייני מזג של ילדים צעירים: שאלה של ויסות?

6000.-

2015/תשע"ה

גב'

יפעת וייסברגר

עיבוד מידע חברתי, תפיסה עצמית, וייצוגי יחסי התקשרות בקרב ילדים בגיל הרך שחוו התעללות והזנחה השוהים במסגרת חוץ ביתית

6000.-

2016/תשע"ו

ד"ר

הנאדי אבו-אחמד

היבטים פסיכו-לינגוויסטים ופדגוגיים ברכישת הקריאה בקרב דוברי הערבית: מחקר ניסוי

5000.-

ד"ר

סמדר מושל

הפוליטיקה של מדינת הרווחה הרגולטורית- מדיניות המסגרות לגיל הרך (לידה עד שלוש) בישראל בפרספקטיבה השוואתית

5000.-

2017/תשע"ז

ד"ר

שירה יובל אדלר

הברית המשפחתית בפעוטות ובגיל הגן: תרומתה לנרטיבים הרגשיים של ילדי הגן

6000.-

גב'

סמר זהר

חוויית האשפוז של ילדים מרצועת עזה המאושפזים בישראל והשתקפותה במפגש הביבליותרפי – פרספקטיבות של הילדים ומלוויהם

3000.-