הזוכים בפרס

שם מקבל הפרס מעמד שנה נושא המחקר שיוך מוסדי סוג הפרס
ד"ר ענבל קיבנסון בר-און ד"ר תש"ע חוסר פחד (נועזות) בקרב ילדים בגיל טרום-ביה"ס- הקצה הקיצוני של מימד הטמפרמנט התקרבות/נסיגה אוניברסיטת חיפה פרס עבור "חיבור לשם קבלת התואר 'דוקטור'".
ד"ר אפרת מור ד"ר תש"ע אוריינות השיח במשחקי "כאילו" של ילדי גן האוניברסיטה העברית, ירושלים פרס עבור "חיבור לשם קבלת התואר 'דוקטור'".
ד"ר ליהי גת ד"ר תש"ע הדרכה באמצעות וידאו- במעודנות יום לגיל הרך: חווית ההדרכה ותהליך השינוי מנקודת מבטן של המטפלות המודרכות האוניברסיטה העברית, ירושלים פרס עבור "חיבור לשם קבלת התואר 'דוקטור'".
גב' יהודית שאול מ"א תש"ע תרומת המסגרת החינוכית להתפתחות היבטים מבניים וארגוניים ביכולת הנרטיבית ברוסית כ L1ובעברית כ L2בקרב דור שני של מהגרים מחבר העמים בארץ.   פרס עבור "עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר 'מוסמך האוניברסיטה'".
ד"ר אורלי הרצברג ד"ר תשע"א התפתחות מורפו-תחבירית ולקסיקאלית מוקדמת בקרב ילדים צעירים לקויי שמיעה דוברי עברית בעלי שתל השבלול בהשוואה לילדים בעלי שמיעה תקינה אוניברסיטת ת"א פרס עבור "חיבור לשם קבלת התואר 'דוקטור'".
גב' תימור מילר מ"א תשע"א השפעת התערבות בפתרון אנולוגיות באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה (VR) על פתרון אנלוגיות מושגיות ותפיסתיות בקרב ילדי גן אוניברסיטת בר אילן פרס עבור "עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר 'מוסמך האוניברסיטה'".