אודות התוכנית

מרכזת התכנית: לירון פרידס עטיאס | טלפון 04-8249726 | דוא"ל: lparides@univ.haifa.ac.il

ראש התוכנית: פרופ׳ יאיר זיו | לדף האישי | טלפון: 04-8288349 (8349) | דוא"ל: yziv@edu.haifa.ac.il

לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-302

תכנית הלימודים לתואר שני (מסלול א 318201-21-05  |  מסלול ב   318202-21-05) מעניקה בסיס ידע רחב ועדכני בנושאים הקשורים להתפתחות וחינוך בגיל הרך, מהלידה ועד שנות ביה"ס הראשונות. מטרתה הראשונה של התוכנית הינה קידום הידע בתחום החינוך וההתפתחות תוך פיתוח והרחבה של חקר הגיל הרך בכלל ובהקשר הישראלי בפרט. המטרה השנייה הינה טיפוח מנהיגות חינוכית בעלת יכולות עיוניות ומעשיות אשר תוביל ותקדם שינויים ושיפורים באיכות החינוך לגיל הרך.
בהתאם למטרות אלה, קהילת התוכנית לגיל הרך מהווה מארג בין-תחומי המורכב מאנשי סגל עם רקע תיאורטי וכיווני מחקר מגוונים. חברי המגמה חולקים תפיסת עולם המתייחסת אל הגיל הרך כאל תקופת חיים ייחודית, השונה איכותית מתקופות חיים אחרות. שני היבטים עיקריים מיצגים את תכנית הלימודים והמחקר: (1) גישה מערכתית-אקולוגית המתייחסת להשפעות שונות בסביבותיהם של ילדים (2) הילד השלם - גישה כוללנית המדגישה את ההשפעות ההדדיות של רבדים שונים בתוך הילד והילדה (הבסיס הביולוגי, גורמים חברתיים, ומרכיבים רגשיים, קוגניטיביים, מוטוריים, ועוד).

גישה רב-תחומית זו מתבטאת בארגונה של תוכנית הלימודים על פי ארבעה אשכולות נושאיים:

(א) תהליכים התפתחותיים: התפתחות תקינה וחריגה

(ב) התערבויות חינוכיות, אשר יחד מציעים התייחסות לתהליכים בתוך הפרט, תוך זיקה אל ההקשר הרחב יותר - משפחתי, חינוכי, ניהולי-ארגוני, ותרבותי

(ג) תוכניות וסביבות למידה

(ד) חברה, מדיניות, וניהול.

מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בתוכנית הרב-תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך.

 החל משנת הלימודים תשע"ח, התכנית כוללת גם מסלול לימודי מעשי המאפשר קבלת "תעודת מקצוע" של משרד הרווחה כ"מדריך גיל רך".

מסלול ייחודי זה דורש שנת לימודים נוספת (שנה שלישית במחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך), ציון ממוצע של 85 ומעלה בתום שנת הלימודים הראשונה, וכן עמידה בראיון אישי אשר יתקיים בתום השנה הראשונה ללימודים.ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תתקיים בתאריכים 17.1.21 - 25.7.21