במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) היקף שעות הלימוד הינו 32 שש"ס ובמסלול ב' (מבחן גמר) היקף השעות הינו 40 שש"ס


קבצי תשע"ט

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה א' תשע"ט לחץ כאן

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה ב' תשע"ט לחץ כאן