במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) היקף שעות הלימוד הינו 32 שש"ס ובמסלול ב' (מבחן גמר) היקף השעות הינו 40 שש"ס


קבצי תשפ״א

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה א' תשפ״א לחץ כאן

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה ב' תשפ״א לחץ כאן