במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) היקף שעות הלימוד הינו 32 שש"ס ובמסלול ב' (מבחן גמר) היקף השעות הינו 40 שש"ס


קבצי תש"ף

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה א' תש״ף לחץ כאן

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה ב' תש״ף לחץ כאן