פורום הגיל הרך


מציג 13 פריטים
שם המפגשתאריךהזמנה
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
שם המפגשתאריךהזמנה
A silent killer in the the nursery: the bleak situation of the CAED orphanage in Cameroon 12 בינואר 2015 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpodFBEaUs0cVhkekk/view?usp=sharing 
כרמל-המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש גולדה מאיר – שיתופי פעולה במערכת החינוך לגיל הרך: גאנה-ישראל 1 בדצמבר 2014 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoeHlaWnZLMk1DUW8/view?usp=sharing 
הצגת והוראת נושאים לאומיים והיסטוריים בגן הילדים - מבט התפתחותי וערכי 12 במאי 2014 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoUENENktnNmNTX3M/view?usp=sharing 
המעטפת הקהילתית כמענה טיפולי לילדים בסיכון 16 בדצמבר 2013 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoRERlYjRLaVRFTVE/view?usp=sharing 
מבט לגן הילדים: העשייה החינוכית, האתגרים והקשיים במעבר מהתיאוריה- למעשה 11 בנובמבר 2013 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpodGxmemN1bGhDaTQ/view?usp=sharing 
מחקר פעולה שיתופי כמחולל שינוי בזהות המקצועית של גננות פלסטיניות בנצרת 6 במאי 2013 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoVVpuOXgxNGo4eXM/view?usp=sharing 
מודל עבודה בקהילה בתחום הגיל הרך 14 בינואר 2013 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoRHZVRkV5QUkwUkU/view?usp=sharing 
השפה של הנפש, השפה של המעשייה המקרה של הזאב והגדיים 17 בדצמבר 2012 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoMWkwRFV4dDQ1SUE/view?usp=sharing 
אוריינטציית עתיד: הקשרים התפתחותיים וסביבתיים 12 בנובמבר 2012 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoMTZ5dDdaTmk1ek0/view?usp=sharing 
בואו נדבר על זה... 19 במרץ 2012 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoYjlISEF5LW9Zd2c/view?usp=sharing 
הגיל הרך במוזיאון 16 בינואר 2012 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoSk01dGduMWdETGc/view?usp=sharing 
ילדי השמש 19 בדצמבר 2011 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoeHZQbWduWm1pcEk/view?usp=sharing 
מפגש פתיחה לפורום הגיל הרך 21 בנובמבר 2011 https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoeXFsWnRtQVFlWjg/view?usp=sharing 
מציג 13 פריטים