התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

 Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program 

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

פורום הגיל הרך

gilrach-forum-inv3-2022-1.pdf
gilrach-forum-inv2-2022-2-web.pdf
gilrach-forum-inv1-2017-web.pdf
gilrach-forum-inv1-2022-2-web.pdf
gilrach-forum-inv1-2016.pdf
gilrach-forum-inv2-2016.pdf
gilrach-forum-inv1-2015-web.pdf
gilrach-forum-inv2-2015.pdf
forum-inv2-2014-Cocoon-community.pdf
forum-inv3-2014-meaningful-content-kindergarten2.pdf
forum-inv4-2013-Collaborative-action-research.pdf
forum-inv1-2014-view-kindergarten1.pdf
forum-inv2-2013-soul-lang.pdf
forum-inv3-2013-infant-center.pdf
forum-inv4-talk-about-it.pdf
forum-inv1-2013-seginer.pdf
forum-inv2-movie1.pdf
forum-inv3-hecht-museum.pdf
gil-rach-forum-1.pdf