התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

 Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program 

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

סגל התכנית

פרופ׳ מירי שרף

scharfm@edu.haifa.ac.il

פרופ' ענת שר (אמריטה)

anats@edu.haifa.ac.il

יעל ענב

ד״ר יעל ענב


yaelenav12@gmail.com

פרופ׳ שרונה ט. לוי

stlevy@edu.haifa.ac.il


פרופ' שרונה ט.לוי עוסקת בלמידה של ילדים צעירים מתוך עיצוב, בנייה ויצירה;  הבנה ולמידה של מערכות; עיצוב סביבות למידה ממוחשבות ופיזיות וחקירת הלמידה המתקיימת.


פרסומים נבחרים
בנושא הגיל הרך

ד"ר דבורה גולדן

deborahg@edu.haifa.ac.il 


אנתרופולוגית חברתית. במחקריה שנושאם הגיל הרך, היא מציגה נקודת מבט אנתרופולוגית על המתרחש בגני ילדים. היא מתמקדת בתהליכי חיברות, שבאמצעותם מבקשים אנשי חינוך לאמן ילדים להיות ישראלים.

פרסומים נבחרים
בנושא הגיל הרך

פרופ׳ יאיר זיו
(ראש התוכנית)

yziv@edu.haifa.ac.il

מחקרו של פרופ׳ זיו עוסק בהתפתחות הרגשית והחברתית של ילדים בגיל הרך. תחומי העניין העיקריים שלו הם תהליכי חשיבה חברתית בגיל הרך, יחסי התקשרות, ויחסים בין ילדים והמטפלים העיקריים שלהם במסגרות חינוך מוקדמות.

פרסומים נבחרים
בנושא הגיל הרך

צללית אדם - אין תמונה מעודכנת

ד״ר אפי סטולרסקי
 

no@mail.il

צללית אדם - אין תמונה מעודכנת

ד״ר דינה כהן
 

no@mail.il

צללית אדם - אין תמונה מעודכנת

ד״ר ענת בר
 

no@mail.il