התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

 Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program 

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לעוסקים בגיל הרך במסגרת החינוך הפורמאלי המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום, כמו גם למטפלים ולאנשי מקצוע בתחומים שונים המעוניינים להתמחות בגיל הרך. לתוכנית הלימודים דגש מחקרי המתאים למעוניינים לעסוק במחקר בתחום הגיל הרך. התכנית מתאימה גם למכינים עצמם לקראת תפקידי הדרכה, יעוץ וריכוז פרויקטים חינוכיים, כמו גם לתפקידים חינוכיים בתחום הגיל הרך בעיריות וברשויות המקומיות.

מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בתוכנית הרב-תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך.