התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

 Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program 

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

סרטים, תערוכות וספרים

ההורים לא מרחמים על ילדי הגן

http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.1896284


מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת מודיע על פרסום חדש בתחום תעסוקת נשים ומעונות יום

'שוברים לסבסוד מסגרות חינוך לגיל הרך ' / ד"ר כרמל מעוז-דותן

המודל השוברי לסבסוד מסגרות לגיל הרך שנוי במחלוקת בספרות המחקרית. מהשוואה בינלאומית שנערכה בנושא נמצא כי הפעלת המודל השוברי תורמת במידת מה להיווצרות מגוון רחב יותר של מסגרות חינוך לגיל הרך; יחד עם זאת, נמצא כי באזורים מעוטי יכולת נפתחו מעט מאוד מסגרות חינוך כאשר הופעל המודל השוברי. אחת הטענות המרכזיות של מצדדי המודל השוברי הנה כי הפעלתו תורמת לשיפור איכות שירותי החינוך. אולם ממחקרים עולה כי טענה זו נכונה ביחס לחלק מהמדינות שנסקרו (באוסטרליה), אולם במדינות אחרות (ארה"ב והולנד), יישום המודל השוברי לא תרם לשיפור איכות שירותי החינוך לגיל הרך. עוד נמצא כי הביקוש לשירותי חינוך עלה בכל המדינות בהן הופעלה שיטת השוברים, הסיבות לעליה בביקוש שונות ממדינה למדינה, אולם באופן כללי הן קשורות בשני מרכיבים מרכזים: ראשית, בהיקף התמיכה – כלומר ברוב המדינות בהן הופעל המודל השוברי התמיכה הכספית בהורים גדלה בהשוואה לשיטות שקדמו לה. שנית, באופן יישום השיטה, כך למשל, בארה"ב שיטת השוברים הצליחה להגיע לאזורים ואוכלוסיות שלא סופקו להם שירותי חינוך באמצעות שיטת החוזים והמענקים. בפינלנד אופן החלוקה האוניברסלי גרם לעליה בביקוש.

את הסקירה המלאה ניתן לקרוא באתר מינהל מחקר וכלכלה שבמשרד התמ"ת בקישור הבא:

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/943C6D8F-BE3B-48C2-8CA3-008065463AA4/0/X12044.pdf


סרטון המציג כלי מדידה ייחודיים המשמשים חוקרים במחקר ההתפתחותי בגיל הרך

סרטון (08:34 דק') מטעם Developmental psychologists from Oxford Brookes' Institute for Research in Child Development- מציג כלי מדידה ייחודיים המשמשים חוקרים במחקר ההתפתחותי בגיל הרך.

http://www.youtube.com/watch?v=jB5LtMa2o7E


תערוכת "עשור הילדים״

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/centuryofthechild/


מה קורה כשאני קורא

בעריכת אביטל דרמון ואיתי פולק / 2012

קישור לעותק אלקטרוני של הספר

 http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/Reading%20the%20Reading%20Brain%20final%20090512.pdf


"המגדל נפרק": על הזירה הלשונית של הילדים

עיון - הארץ

http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1584946


ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים

שושנה בלום קולקה ומיכל חמו/ 2010

קישור לעותק אלקטרוני של הספר: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94652210#1.743.3.none


ביקורת על הספר: "אתמול רבתי עם גיורא"

צביה ולדן / 7.9.2011 / הארץ

קישור: http://www.haaretz.co.il/literature/1.1448058


מאמר וראיון עם ד"ר גבי אסם על ספרה (המשותף עם פרופ‘ רחל לזרוביץ) 'מעגלים של הדרה'

http://gilrach.edu.haifa.ac.il/files/books/katava-gabi.pdf


"איך עושה אלוהים?" ועוד מבצלאל 2012

http://shulyathakosem.blogspot.co.il/2012/08/KIDDING.html