התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

 Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program 

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

תנאי קבלה

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכללים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם)


דרישות להגשת מועמדות


לאור מספר מקומות מוגבל, רק חלק מהמועמדים יזומנו לראיון.


במידת הצורך, יידרשו לימודי השלמה. את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון של 80 לפחות בכל קורס.

 

קורסי השלמה


פטור מקורס השלמה יינתן על סמך לימודים קודמים (בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה).

יתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה.