לוגו החוג לייעוץ והתפתחות האדם
אוניברסיטת חיפה

התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

תנאי קבלה

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכללים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם)

 1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

 2. ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון

 3. ציון של 75 לפחותס במבחן הכניסה באנגלית של החוג.

 4. ראיון אישי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת ועדת הקבלה.


דרישות להגשת מועמדות

 1. גיליון ציונים מקורי וחתום אותו יש להעביר בדואר/ידנית למדור הרשמה לתארים מתקדמים.

 2. נספח 6 א' ותמונת פספורט.

 3. טופס קורות חיים (נספח 6 ה').

 4. שתי המלצות. אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים. המלצות אלו תשלחנה ישירות על ידי הממליץ.


לאור מספר מקומות מוגבל, רק חלק מהמועמדים יזומנו לראיון.


במידת הצורך, יידרשו לימודי השלמה. את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון של 80 לפחות בכל קורס.

קורסי השלמה

 • פסיכולוגיה התפתחותית

 • פסיכולוגיה חברתית

 • פסיכולוגיה קוגניטיבית

 • השלמות בשיטות מחקר

 • השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה

 • סדנא על מערכת החינוך בישראל


פטור מקורס השלמה יינתן על סמך לימודים קודמים (בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה).

יתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה.