לוגו החוג לייעוץ והתפתחות האדם
אוניברסיטת חיפה

התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך

Early Education and Development – A Multi-Disciplinary Program

ילד מאוייר נאחז בחבלים הנמשכים על ידי ציפורים

תוכנית הלימודים

במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) היקף שעות הלימוד הינו 32 שש"ס ובמסלול ב' (מבחן גמר) היקף השעות הינו 40 שש"ס

קבצי תשפ״ג

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה א' תשפ״ג לחץ כאן

לצפייה במערכת השעות בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך שנה ב' תשפ״ג לחץ כאן